Tag: ปีนัง

ขับรถเที่ยวปีนัง

ปีนังหรือเกาะหมาก ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนและมลายู เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองอาณานิคมของหลายชาติ