นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช “นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม”

เมืองนครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงค์ ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13–16 มีเมืองขึ้นรายรอบ 12 เมือง ที่เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตร ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงเมืองปาหัง กลันตัน และไทรบุรี มีพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาเมือง (https://th.wikipedia.org/)

นครศรีธรรมราชเข้ารวมอยู่ในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยตลอดมาจน อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ทั้งในฐานะเมืองประเทศราช เมืองพระยามหานคร และหัวเมืองเอกเป็นหลักเมืองเดียวของไทยทางภาคใต้ตลอดมา และด้วยความเป็นเมืองเก่าแก่จึงมีสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไปดูกัน

     # วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์แบบลังกาทรงระฆังคว่ำที่ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้น ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบ ไปทางใด นอกจากนั้นยังมีเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรอบองค์พระธาตุทั้งหมด 149 องค์เจดีย์บริวาร ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณมีถนนราชดำเนินตัดผ่านหน้าวัด

วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ
วัดพระธาตุ

# ศาลหลักเมือง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมืองที่ทำด้วยไม้ตะเคียนทอง รูปแบบการสร้างศาลคล้ายศิลปะศรีวิชัยเรียกว่าทรงเหมราชลีลา ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราช บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง

ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง

      # กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบ เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ตั้งอยู่ริมคลองหน้าเมือง ถนนมุมป้อม อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำแพงเมือง
กำแพงเมือง

        นอกจากนั้นบริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราชใกล้กำแพงเมืองเก่ายังเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ผู้เป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์ปทุมวงศ์ แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์ เป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช 

        # ปากนคร เป็นชื่อที่ใช้เรียกลักษณะการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเมื่อสมัยก่อน ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกเมืองว่า “นคร” และต้องใช้เรือเข้าทางปากคลองสู่ตัวเมือง ชาวบ้านจึงเรียกท่าเรือหรือปากคลองว่า “ปากนคร” ซึ่งหมายถึงปากทางเข้าสู่เมือง ปากนครยามเช้าเป็นบรรยากาศที่น่าหลงใหล ท้องทะเลและแสงแดดยามเช้า อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้เราได้นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นหลายแห่ง 

ปากนคร

       # บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ เป็นอาคารเรือนปั้นหยาอายุกว่า 108 ปี สร้างขึ้นโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เป็น “ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์” นายอำเภอเมืองกลาย ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใกล้กับวัดพระธาตุ

    # เก๋งจีนวัดแจ้ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปทรงอย่างอาคารจีน ภายในดิษฐานบัวบรรจุอัฐของเจ้าพระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนียว ผู้เป็นชายา ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ ซึ่งอยู่ในวัดแจ้ง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

    # หอพระอิศวรและเสาชิงช้า เป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดู ที่ประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์ของพระอิศวร และฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์ ทางด้านใต้เป็นเสาชิงช้า ซึ่งสร้างขึ้นใหม่แทนของเก่าซึ่งใช้ในพิธียัมปวาย และตรีปวายของพราหมณ์ เมืองนครศรีธรรมราช จำลองแบบมาจากเสาชิงช้าในกรุงเทพฯ แต่มีขนาดเล็กกว่า ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราช

    # ร้านโกปี๊ มาเยือนนครศรีธรรมราชต้องมาลองร้านโกปี๊กาแฟโบราณ ร้านกาแฟสไตล์โบราณตกแต่งด้วยของโบราณ โดยมีโต๊ะและเก้าอี้สไตล์เดียวกัน พนักงานจะแต่งตัวเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ อาหารและบรรยากาศย้อนยุคแบบนี้ทำให้ทุกคนต้องมาลองลิ้มและถ่ายรูปกัน

By Panom Boonprai

M.S. (Information and Internet Technology) Teacher of Special expertist. Information Technology dept. Suratthani Technical College.