Author: Panom Boonprai

M.S. (Information and Internet Technology) Teacher of Special expertist. Information Technology dept. Suratthani Technical College.

ตามรอยเมืองไชยา

“เมืองไชยา” เคยเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในทางใต้ เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองสำคัญหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย (อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณแหลมมลายู ศูนย์กลางอยู่บนเกาะชวา) ในสมัยโบราณ โดยมีหลักฐานทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานจำนวนมาก

เล่นกับแสง

การถ่ายภาพ หรือการเขียนภาพด้วยแสง เป็นการบันทึกสภาพแสงในช่วงเวลาใดหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง ดังนั้นความสำคัญของการถ่ายภาพคือการควบคุมแสงที่จะให้ลงสู่วัตถุไวแสง ผ่านอุปกรณ์ควบคุมแสง (กล้องถ่ายภาพ) เพื่อบันทึกเป็นภาพออกมา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ ห้องเรียนกลับด้าน วิชาโครงงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ชักพระประเพณีที่สุราษฎร์ธานี

ชักพระประเพณี เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ บางท้องถิ่นเรียกว่า “ประเพณีลากพระ” ทำกันหลังวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา ๑ วัน คือตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

ดูภาพสตรีทอาร์ตข้างตึกเก่าที่ภูเก็ต

เกาะภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งแต่ก่อนเป็นเมืองที่มีทรัพยากรแร่ธาติเป็นจำนวนมาก ทำให้มีชาวต่างชาติทั้งชาติตะวันตกและจีนเข้าภูเก็ตมาร่วมลงทุนในเหมืองแร่

ตามรอยความรุ่งเรืองที่เมืองตะกั่วป่า

ตะกั่วป่า เป็นอีกเมืองที่น่ามาเที่ยว มีความสงบ ความสวยงามของอาคารเก่า ภาพสตรีทอาร์ตสถานที่ที่เป็นร่องรอยในอดีตและอาหารการกิน

ขับรถเที่ยวปีนัง

ปีนังหรือเกาะหมาก ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนและมลายู เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองอาณานิคมของหลายชาติ

เที่ยวบ้านดอน

บ้านดอน ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมาแต่โบราณ ตามสภาพของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง

เข้าป่ากางเต็นท์ที่แก่งกรุง

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี เป็นอุทยานที่มีสภาพป่าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน