Tag: ขนอม

ขนอม

ไปเที่ยวถ่ายภาพทะเลที่ขนอม แนวชายทะเลยาวที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้