Tag: ชักพระ

ชักพระประเพณีที่สุราษฎร์ธานี

ชักพระประเพณี เป็นประเพณีพื้นเมืองของชาวภาคใต้ บางท้องถิ่นเรียกว่า “ประเพณีลากพระ” ทำกันหลังวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา ๑ วัน คือตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑