Tag: ภูเก็ต

ดูภาพสตรีทอาร์ตข้างตึกเก่าที่ภูเก็ต

เกาะภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งแต่ก่อนเป็นเมืองที่มีทรัพยากรแร่ธาติเป็นจำนวนมาก ทำให้มีชาวต่างชาติทั้งชาติตะวันตกและจีนเข้าภูเก็ตมาร่วมลงทุนในเหมืองแร่