Tag: สุราษฎร์

บ้านนาสาร

ไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่อำเภอหนึ่งที่อยู่ติดกับเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่รู้จักชื่อจากแหล่งที่มีผลไม้อร่อย จะแอบซ่อนที่เที่ยวทางธรรมชาติสวยๆ อยู่มากมายอะไรขนาดนี้

เกาะพะงัน

พะงัน เกาะดีติดอับดับโลก ...จากชื่อเสียงที่โด่งดังจากฟลูมูนปาร์ตี้ ทำให้เกาะพะงันถูกจัดอับดับ 1 ใน 3 เกาะที่ดีที่สุดในโลก

ตามรอยเมืองไชยา

“เมืองไชยา” เคยเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในทางใต้ เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองสำคัญหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย (อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณแหลมมลายู ศูนย์กลางอยู่บนเกาะชวา) ในสมัยโบราณ โดยมีหลักฐานทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานจำนวนมาก

เที่ยวบ้านดอน

บ้านดอน ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมาแต่โบราณ ตามสภาพของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง