Tag: แสง

เล่นกับแสง

การถ่ายภาพ หรือการเขียนภาพด้วยแสง เป็นการบันทึกสภาพแสงในช่วงเวลาใดหรือสถานที่ใดที่หนึ่ง ดังนั้นความสำคัญของการถ่ายภาพคือการควบคุมแสงที่จะให้ลงสู่วัตถุไวแสง ผ่านอุปกรณ์ควบคุมแสง (กล้องถ่ายภาพ) เพื่อบันทึกเป็นภาพออกมา