ท่องเที่ยว

ใช้ไปเถอะชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหน ใช้ให้ถูกที่ถูกทางถูกใจ แค่ไม่ทำให้ใคร "เดือดร้อน" ก็พอ

…แบกเป้สะพายกล้องท่องเที่ยว เปิดโลกให้กว้าง มองตัวเองเล็กลง  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการเปิดโลกให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากการอ่านหนังสือ การออกท่องเที่ยว การได้พูดคุยร่วมวงสนทนากับผู้คน
…การได้เห็นโลกที่เป็นจริง โลกที่สวยงาม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่ต่อการใช้ชีวิต ถ้าเราได้เห็นชีวิตอย่างที่เห็นว่าไม่มีส่วนไหนยิ่งใหญ่กว่าส่วนรวม เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราสำคัญแค่ไหน (คนข้างวัด: http://konkhangwat.blogspot.com/)
…การท่องเที่ยวจะช่วยเปิดโลกเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ ให้ได้รู้อย่างลึกซึ้ง การท่องเที่ยวของแต่ละคนจะมีความทรงจำและความประทับใจที่แตกต่างกันออกไป การเข้าไปท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่จะมีความรู้ที่แตกต่างกันเช่นกัน

บันทึกการเดินทาง

<– คลิกเพื่อดูบทความทั้งหมด